SIA „EdoNETs”
Maskavas iela 215,
Rīga, LV-1003
29207480, 29484864
info@edonet.lv
www.edonet.lv
   
 
   
 
SIA „EdoNETs”
Slokas iela 24,
Jūrmala, LV-2015, Latvija
Reģ. Nr.: 40003515708
Reģistrācijas datums: 27.10.2000.
A/S “SEB Banka”
Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV47 UNLA
0002 0554 6982 6
   
 
   
 
 
 


Uzņēmumu apkalpošana

Mēs veicam jebkura uzņēmuma grāmatvedības apkalpošanu, kurā ietilpst grāmatvedības uzskaites vešana, nodokļu un darba algu aprēķināšana atbilstoši LR likumdošanai, periodisko atskaišu un gada pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu VID un citos valsts iestādes. Nodrošinām Jūsu biznesa un Jūsu saimnieciskās darbības stāvokļa atspoguļošanu, sniedzam valsts institūcijām precīzu, patieso un pilnu informāciju par Jūsu saimnieciskās darbības rezultātiem un finanšu stāvokli, apstrādājam grāmatvedības dokumentāciju, veicam uzskaiti un citas grāmatvedības darbības saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Mēs varam uzņemties galvenā grāmatveža funkcijas jebkurā firmā, kā arī piedāvāt jebkurus pakalpojumus un konsultācijas attiecība uz grāmatvedības uzskaiti, nodokļu un personāla uzskaiti uzņēmumā.

Darba procesu automatizācija ar Tildes Jumis palīdzību un moderno tehnoloģiju izmantošana, kā arī darba pieredze ar daudziem dažādiem uzņēmumiem, ļauj mums piedāvāt Jums grāmatvedības pakalpojumus par ļoti zemām cenām.


Problēmas un labumi

Problēmas, kas rodas uzņēmējiem īstenojot uzņēmējdarbību, ir kvalitatīvas grāmatvedības uzskaites nodrošināšanas problēma uzņēmumā. Bez tam, vai esat pilnīgi pārliecināti, ka Jums ir nepieciešams savs grāmatvedis? Bet ja Jūsu grāmatvedis saslims?

Bez šaubām, Jūs gribētu tādu svarīgu amatu uzticēt cilvēkam ar atbilstošu izglītību un pieredzi, kas lieliski orientētos grāmatvedībā un finansēs, bet Jums nav laika meklēt grāmatvedi savam uzņēmumam, vai arī Jūsu uzņēmuma specifikai nav nepieciešama tā pastāvīga klātbūtne. Tādēļ ir vērts padomāt, varbūt ir izdevīgāk uzņēmuma grāmatvedības uzskaites kontroli uzticēt profesionāļiem, kuri izmantojot savu pieredzi grāmatvedības apkalpošanā, konsultēšanā nodokļu jautājumos, kā arī plānošanas un biznesa attīstības jomā, garantē grāmatvedības uzskaites pareizību, precizitāti un savlaicīgumu.

Uzticot grāmatvedības apkalpošanu mūsu kompānijai Jūs ietaupīsiet naudas līdzekļus, kas ir nepieciešami grāmatveža darba algas un nodokļu apmaksāšanai, grāmatveža darba vietas aprīkojumam un uzturēšanai, darba vietas tehniskas un programmas nodrošināšanai. Jūs būsiet aizsargāti no Jūsu grāmatveža pēkšņas slimības, kā arī būsiet atbrīvoti no tādiem izdevumiem, kas ir saistīti ar grāmatveža pastāvīgu apmācību, metodiskās literatūras iegādi un sekošanu likumdošanas jaunumiem.


Konsultācijas

Papildus grāmatvedības pakalpojumiem saviem klientiem piedāvājam pilnu konsultēšanas ciklu: sniedzam palīdzību biznesa plānu sastādīšanā un konsultējam finansēšanas piesaistīšanas un kredītu saņemšanas jautājumos, kas ļaus veiksmīgāk attīstīties biznesam. Apgūstot visdažādāko uzņēmējdarbības veidu grāmatvedības specifiku, mēs tāpat arī sniedzam konsultācijas uzņēmējdarbības plānošanai, kā arī aplikšanas ar nodokļiem optimizēšanas jautājumos. Nodokļu plānošana un administrēšana – nākamais solis Jūsu kompānijas ienākumu plānošanā.


Uzņēmumu reģistrācija

Veicam komercdarbības reģistrēšanu saskaņā ar Komerclikuma prasībām. Sagatavojam nepieciešamos dokumentus reģistrācijai, attiecīgajām iestādēm, kā arī veicam pārreģistrāciju Komercreģistrā.

Komercsabiedrību un biedrību dibināšana, reģistrācija, reorganizācija. Sagatavošana un esošo dokumentu izmaiņu reģistrācija (juridiskās adreses maiņa, izmaiņas personālā, to pienākumos, paraksta tiesību reģistrēšana).

Klientiem, kuri izvēlās mūsu kompānijas grāmatvedības pakalpojumus, uzņēmuma reģistrācija bezmaksas (jāsamaksā tikai valsts nodevas).


Cenas

Galvenokārt, pakalpojumu mēneša maksa sastāda daudz mazāk, nekā uzņēmumā grāmatvedībai paredzēts darba algas fonda apjoms. Kopumā, grāmatvedības apkalpošana maksa no 50 EUR mēnesī. Maksu par saviem pakalpojumiem mēs aprēķinam pēc Jūsu uzņēmuma dokumentu apjoma, kas ietekmē mūsu speciālistu darba sarežģītību.

Uzņēmumu reģistrācija sakot no 40 EUR, atkarība no dibinātāju skaita, uzņēmumu formas, papildus licenču un citu atļauju noformēšanas.

Grāmatvedības konsultācijas un individuāla apmācība – 17.50 EUR stundā.

 
 
   
 
   
IT konsultācijas
un pasūtījumi


Chat with me
 
 

 
 

Grāmatvedības konsultācijas

Chat with me

 
 

 
   
 
 
   
 
   
 
09:00 - 17:00
 
   
 
     
Copyright © SIA "EdoNETs"  2000-2020